Skip to content ↓

Kontakt z przemysłem

Przeprowadzona zostanie promocja platformy współpracy Nauka dla Społeczeństwa „Science4Society” poprzez organizację konferencji dla przedstawicieli różnych branż i gałęzi przemysłu, przeprowadzanie ankiety wśród przedstawicieli przemysłu, wspomagającej identyfikację potrzeb rynku oraz opracowanie procedur pozwalających na wykorzystanie jej wyników do lepszego dopasowania oferty edukacyjnej oraz wdrożenia koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. Organizowane będą seminaria, prezentacje w przedsiębiorstwach, strefach ekonomicznych, parkach technologicznych oraz klastrach w celu przedstawienia możliwości wykorzystania systemu „Science4Society” dla szerokiego grona interesariuszy.

Stopka