Przejdź do treści Przejdź do stopki

S4S – Nauka dla Społeczeństwa

Nauka dla społeczeństwa – system komunikacji podmiotów naukowych i gospodarczych „Science4Society”

Nauka dla społeczeństwa – system komunikacji podmiotów naukowych i gospodarczych „Science4Society” – to projekt prowadzony przez Akademię Górniczo-Hutniczą, którego głównym celem jest zbudowanie ogólnopolskiej platformy współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, instytutami, a szeroko rozumianym biznesem.

Informacje o projekcie

Abstrakcyjna grafika z chmurą piktogramów unoszącą się nad trzymaną w ręce komórką.
Innowacje

Kompleksowe informacje związane z patentami, innowacyjnymi rozwiązaniami, projektami, wdrożeniami, itp.

Naukowiec trzymający pensetą pigułkę nad rzędem probówek.
Usługi

Informacje o infrastrukturze laboratoryjnej jednostek naukowych, przedsiębiorców, instytutów badawczych, za pomocą którego można przeprowadzić usługę badawczą.

Wyszukiwanie usług, przeprowadzenie pełnej transakcji (wyszukiwanie po różnych kryteriach, zamówienie usługi na platformie, dostarczenie próbek, realizacja usługi, udostępnienie wyników badań, płatność).

Zarządzanie własną infrastrukturą badawczą poprzez udostępnienie statystyk dotyczących ilości przeprowadzonych transakcji dla każdego laboratorium, obrotu laboratorium, dostępności aparatury.

Analiza zasadności zakupu nowej aparatury.

Zdjęcie uścisku rąk nad biurkiem. Na blacie widoczny laptop i notatnik.
Współpraca

Nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami w celu prowadzenia wspólnych projektów, badań.

Wyszukiwanie zespołów badawczych w oparciu o: dyscyplinę naukową, kategorię, słowa kluczowe.

Organizacja praktyk, staży dla studentów, pracowników, organizacja szkoleń dotyczących obsługi aparatury prowadzonych przez specjalistów.

Najlepsze praktyki dotyczące współpracy między sferą nauki a przemysłem, transferu technologii z uczelni do biznesu, podejmowania wspólnych przedsięwzięć (projekty, badania).

Stopka