Skip to content ↓

Inwentaryzacja

W ramach platformy planowane jest zebranie danych z Centrów Transferu Technologii (CTT) wiodących polskich uczelni technicznych, aby stworzyć użyteczne narzędzie poszukiwań dla dowolnego podmiotu gospodarczego. Poprzez bardzo dobrą współpracę pomiędzy CTT w całym kraju zespół projektowy dokona inwentaryzacji osiągnięć naukowych w polskich uczelniach wyższych. Dzięki temu możliwe będzie wyszukiwanie usług badawczych realizowanych w laboratoriach polskich uczelni i laboratoriach instytutów badawczych, wyszukiwanie zespołów badawczych posiadających poszukiwane kompetencje i osiągnięcia (patenty, wzory użytkowe, wdrożenia), organizowanie praktyk oraz staży dla studentów i pracowników, wykonywanie tzw. doktoratów wdrożeniowych.Zebranie i udostępnienie tych informacji w ramach platformy współpracy Nauka dla Społeczeństwa „Science4Society” umożliwi łatwy dostęp do opracowanych technologii, znalezienie zespołów ekspertów w określonych dziedzinach, wyszukanie usług badawczych w laboratoriach polskich uczelni wyższych, Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR).


Wartość zebranych informacji przedstawionych w systemie informatycznym ułatwi kompletowanie zespołów badawczych, konsorcjów naukowo-przemysłowych, dostęp do ukierunkowanej wiedzy, technologii. Platforma „Science4Society” będzie narzędziem wspomagającym podczas aplikowania donowego programu ramowego badań i innowacji – Horyzont Europa.

Stopka