Skip to content ↓

Rozpoznanie potrzeb kadrowych

Zapotrzebowanie na kadrę specjalistów w nowych branżach przemysłu z obszaru wysokich technologii (np. Przemysł 4.0) stale rośnie. By sprostać wymaganiom przemysłu dotyczącym dostępu do wysokowykwalifikowanej kadry inżynierów, uczelnie będą wspólnie z przemysłem dopracowywać szczegółowe programy kształcenia studentów, by zapewnić stawiane przez rynek zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów.


W najbliższym czasie Polskę czekają znaczące inwestycje wymagające zatrudnienia dużej liczby dobrze wykształconych absolwentów uczelni. Aby sprostać wymaganiom dotyczącym zatrudnienia takiej ilości specjalistów przemysł i uczelnie muszą prowadzić szeroko zakrojoną współpracę. Platforma Science4Society jako narzędzie współpracy pomoże w wypracowaniu najlepszych rozwiązań w tym obszarze.


Platforma internetowa będzie zawierała dane pochodzące z większości polskich uczelni technicznych z osiągnięciami zarówno w tradycyjnych dziedzinach kształcenia i badań jak i w nowo powstających branżach (np. technologie kosmiczne), gdzie wiedza o osiągnięciach nie jest powszechnie dostępna. Przykładem jest nowa inicjatywa UNIVERSEH – Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości w ramach którego powstało Centrum Technologii Kosmicznych AGH.

Stopka